asdasd

BEMUTATKOZÁS

Komplex Megoldások

Egy vállalkozás életében számos esetben lépnek fel olyan helyzetek, melyek során a megoldást nagyon nehezen, vagy csak kellő körültekintés után lehet megtalálni. Legyen az akár fennálló pénzügyi krízis, vagy olyan döntések meghozatala, amely a cég jövőbeni financiális helyzetét fogja megalapozni.
A Help and Trust Kft. szakértőinek összehangolt munkája segít Önnek abban, hogy a vonatkozó törvények betartása mellett cégével kapcsolatos nehézségeit a legoptimálisabb módon elhárítsa. A válságmenedzsment folyamatában pedig végigkísérjük vállalkozását lépésről lépésre.

Cégünk azzal a céllal jött létre, hogy segítséget nyújtson az olyan krízisbe jutott gazdasági társaságok részére, amelyek fizetésképtelen közeli helyzetbe kerültek, esetleg épp már elszenvedik azt, vagy akár meg akarják szűntetni a már nem megfelelően prosperáló, szükségtelenné vált cégüket.

helpandtrustkft +
Kintlévőségek behajthatatlansága

Sok esetben a helyzet azonban fordított: a vállalkozás likviditása kerül veszélybe a kintlévőségek behajthatatlansága miatt, azaz mások nem fizetik meg felénk tartozásukat. A Help and Trust Kft. ebben az esetben is támogatni tudja ügyfeleit, hogy azok minél gyorsabban és hatékonyabban, a törvényi szabályok betartása mellett hozzájuthassanak a pénzükhöz.

helpandtrustkft +
Vállalati reorganizáció

Egyre nagyobb hangsúlyt kap a fizetésképtelenségi helyzet beálltának megelőzése, más néven vállalati reorganizáció. A fenyegető gazdasági válsághelyzet időben történő felismerése és az ennek megfelelő preventív jellegű intézkedések révén elkerülhető a cég megszűntetése. Itt az idő, hogy a magyar vállalkozók is a nyugat-európai vállalatigazgatási tendenciákat kövessék és kikérjék az erre specializálódott szakértők segítségét vállalatirányítási kérdésekben.

helpandtrustkft +
Vagyon biztonságba helyezése

Nő az igény a meglévő vagyon biztonságba helyezése iránt harmadik személyek követelésével szemben. Többrétű lehetőséget kínálunk magánszemélyek és vállalatok számára egyaránt, magyar törvények adta lehetőségek mellett.

helpandtrustkft +
kapcsolattartást és mediálást

Szolgáltatásunk tárháza felöleli a jogi képviseletet, igény szerint a számviteli feladatok ellátását, folyamatos tanácsadást és monitoringot, valamint adott esetben a szemben álló vagy eljárást lefolytató (felszámolóbiztos, vagyonfelügyelő, végelszámoló, adóhatóság stb.) féllel, ill. a hitelezőkkel történő kapcsolattartást és mediálást.

Kollégáink több éves aktív felszámolási és végelszámolási eljárásokban szerzett tapasztalattal és kapcsolati tőkével rendelkeznek.

Önnek is tudunk segíteni, keressen minket bizalommal!

Tisztelt ügyfeleinket telefonon történt előre egyeztetett időpontban várjuk nyíregyházi vagy budapesti tárgyalónkban.

SZOLGÁLTATÁS

Segítünk! Megoldjuk!

A Help and Trust Kft. minden szolgáltatása esetén, teljes körű eljárási segédlettel számolhat az ügyfél. Melybe bele tartozik az adminisztráció lefolytatása, a cég apparátusával (ügyvezető, könyvelő), harmadik féllel (felszámolóbiztos , végelszámoló, pénzintézet, adóhatóság) történő kapcsolattartás, jogi képviselet. Mindemellett igény szerint a tulajdonos és vezető tisztségviselő rálátását is biztosítjuk.

Fizetésképtelenség (felszámolás, csődeljárás):

A fizetésképtelenség nagyon egyszerűen definiálva azt jelenti, amikor a cég vagyona nem elegendő tartozásai kielégítésére. A teljesítéssel megreked, működése ellehetetlenül.
A magyar jogkörnyezetben előforduló leggyakoribb eljárási forma a felszámolás.
A felszámolás során a céget a bíróság által kijelölt szakértő (felszámoló szervezet felszámolóbiztosa) megszünteti a hitelezői érdekek figyelembe vételével. A felszámolóbiztos átveszi a számla és vagyon feletti rendelkezési jogot a vezető tisztségviselőktől. A kijelölt felszámolóbiztosnak jogszabályi kötelezettsége a felszámolási eljárásban nem megfelelően együttműködő volt ügyvezető, vezető tisztségviselő felelősségre vonása, melynek lehetséges jogkövetkezményei:

- számviteli rend megsértése
- csalás
- sikkasztás
- csődbűncselekmény
- az ügyvezető a magánvagyonával is felelős lehet (a tévhittel ellentétben a Kft., Zrt. tagja is felelősségre vonható)

Adósi és Hitelezői képviseletet

A felszámolási eljárás nem minden esetben zárul a cég megszüntetésével.
A cég továbbműködését egyezségi megállapodással lehet biztosítani már elindult felszámolási eljárás esetén is.
A Help and Trust Kft. Az egyezségi dokumentáció összeállításában, és az egyezségi tárgyalások lefolytatásában is segítő kezet nyújt.
Képviseletünk a felszámolásban egyet jelent a cégvezetők veszteségének és felelősségre vonásának optimalizációjával, hitelezői oldalon maximalizáljuk a kielégítés esélyét és mértékét.

Elektronikus értékesítés a felszámolási eljárásban:

A felszámolási eljárásokban vállalunk vevői képviseletet a pályázat vagy árverés során meghirdetett vagyonelemek értékesítésekor. Segítünk a pályázat szerkesztésében, benyújtásában, a felszámolóbiztossal történő kapcsolattartásban és a sikeres értékesítést lezáró szerződéskötésben is.

Végelszámolás:

Ha úgy dönt, hogy társaságát kivezeti a gazdasági életből, és annak vagyoni háttere elegendő tartozásai megfizetésére, ill. a cég vagyona felosztás elé néz, a végelszámolás a megfelelő megszüntetési eljárás. A végelszámolót a gazdasági társaság maga is kinevezheti, a taggyűlés bízhatja ezt a társaság ügyvezetőjére is. Azonban általános tapasztalat az, hogy a végelszámolási folyamatokban nem jártas személyek csak nehézkesen birkóznak meg az ügymenettel, így sokkal hatékonyabb ebben az esetben is szakértőre bízni az eljárás lefolytatását. Amennyiben cégünket bízza meg a végelszámolás elvégzésével, biztosítjuk Önnek az eljárásban a komplex ügysegédletet, összefogjuk és koordináljuk a folyamatokat és az abban résztvevő munkatársak munkáját azzal, hogy Ön, mint megbízónk mindeközben teljes rálátással rendelkezik a folyamatokra.

Adóhatósági vizsgálat:

A Nemzeti Adó-, és Vámhivatal hivatott felügyelni a gazdasági társaságok számviteli feladatai elvégzésének és betartásának rendjét. Ennek okán minden vállalkozás életében eljön a pillanat, mikor azt adóhatósági ellenőrzés alá vonják, akár mulasztás-, vagy a működésében eltelt idő miatt. Az ilyen eljárások esetén is fontos lehet az időben való fellépés, és a megfelelő szakértő bevonása.

Reorganizáció:

A fenyegető fizetésképtelenség időben történő felismerése kulcskérdés a válságkezelésnél. Rossz vállalkozói beidegződés a pénzügyi nehézségek elhallgatása, és az utolsó utáni pillanatban elkapkodott döntések meghozatala, melyek tárháza az idő haladtával egyre szűkül. Amennyiben vállalkozása nem megfelelően prosperál, üzleti tanácsra-, megoldásokra, a továbbfejlődés érdekében más szemléletre lenne szüksége, vagy ötletéhez keres erőforrást, a Help and Trust Kft. az Ön partnere lehet.

Vagyonkezelés és vagyonvédelem:

A bizalmi vagyonkezelést, angol nevén a trustot 2014. évben emelte be a törvényalkotó a magyar jogrendszerbe. Az angolszász gyökereken nevelkedett többszázéves múltra visszatekintő jogintézmény számos pénzügyi megoldást kínál mind magánszemélyek, mind cégek vagyonnal kapcsolatos kérdéseire. Ezen komplex megoldások teljesen egyediek, személyre-, és vállalatra szabottak. Céljuk a vagyon biztonságba helyezése, biztonságos kezelése, akár a magyar, akár az erre nyitott nemzetközi joghatóságok területén. Ízelítőként néhány kritérium, amely a trustba helyezett vagyont érinti:
- A bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon nem képezi tárgyát felszámolási, végelszámolási, végrehajtási eljárásoknak
- Válóper, hagyatéki eljárás esetén nem vonható a felosztásra kerülő vagyon körébe
- A trustba helyezett vagyon valós tulajdonosa anonim marad
- Magánszemély bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyona után nem személyi jövedelemadót, hanem a jóval kedvezőbb társasági adót fizet (9%)
- Kvázi képviseletet nyújt tranzakciós célú ügyletek esetén, ahol fontos szempont, hogy az ajánlattevő, vagy az értékesítő kiléte fedett maradjon

FOLYAMAT

Megoldás technikánk

Tisztelt ügyfeleinket telefonon történt előre egyeztetett időpontban várjuk nyíregyházi vagy budapesti tárgyalónkban.

1. lépés

Kapcsolatfelvétel

2.lépés

Szükséges dokumentumok bekérése

helpandtrustkft

3. lépés

Elemzés, ajánlattétel, eljárás kiválasztása

4. lépés

Eljárás lefolytatása, nyomonkövetés

Csapatunk

Kollégáink

Keller Emese

Felszámolóbiztos, végelszámoló

dr. Magyar Csaba

vagyonvédelem, bizalmi vagyonkezelés

dr. Pintér Miklós

jogász

dr. Magyari Ákos

jogász

Nagy Ferenc

közgazdász, mérlegképes könyvelő

Hegedűs Gizella

mérlegképes könyvelő

Gyurkovics Ferenc

okleveles könyvvizsgáló

Kiemelt

Partnereink

$_POST['nev'], 'email' => $_POST['email'], 'telefon' => $_POST['telefon'], 'uzenet' => $_POST['uzenet'] ]; $emailkuldes = new PHPMailer(); $emailkuldes->IsSMTP(); $emailkuldes->Host = "mail.contactnet.hu"; $emailkuldes->Port = 25; $emailkuldes->Username = "info@helpandtrust.hu"; $emailkuldes->Password = "8pm2ch38"; $emailkuldes->From = $e_email; $emailkuldes->FromName = $e_nev; $emailkuldes->AddAddress("info@helpandtrust.hu"); //$emailkuldes->AddAddress("tovabbi cimek"); $emailkuldes->Subject = $e_tema; $emailkuldes->IsHTML(true); $emailkuldes->CharSet = "UTF-8"; $emailkuldes->Body = '

Név: ' . $fields['nev'] . '

E-mail: ' . $fields['email'] . '

telefon: ' . $fields['telefon'] . '

Üzenet: ' . $fields['uzenet'] . '

'; $emailkuldes->Send(); } foreach($_GET as $key => $value){ $$key=$value; } foreach($_POST as $key => $value){ $$key=$value; } if (!isset($mit)) { ?>

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Címünk

4400, Nyíregyháza,
Jókai tér 3. 1. em. 4.

Budapest

Telefon

Telefon: +36 (42) 500-077
Mobil: +36 (70) 457-9222
Fax: +36 (42) 500-077

E-mail Cím

info@helpandtrust.hu